Hướng dẫn SMS bằng máy tính

Cách 1 : cái này dùng tất cả các loại hệ điều hành của đt http://dantri.com.vn/suc-manh-so/thu-thuat-giup-nhan-tin-nhan-cuoc-goi-tren-smartphone-tu-may-tinh-1434700933.htm https://www.pushbullet.com/apps Cách 2 : có vẻ …